Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Punkty zwrotne na kontinuum od uzależnienia od alkoholu do zmiany życia w doświadczeniach matek uzależnionych od alkoholu

Autor: Ewa Włodarczyk ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 218-239
DOI: 10.34767/PP.2021.01.12

Abstrakt

W artykule poruszona została problematyka macierzyństwa kobiet, uznanych i uznających się za uzależnione od alkoholu. Jest to oblicze macierzyństwa bardzo rzadko stanowiące obszar badawczy. Jak pokazują zaprezentowane w artykule wyniki badań, punkty zwrotne w historiach życia tych kobiet, które można wyznaczyć w okresie od ich narastającego uzależniania się od alkoholu do stopniowego zdrowienia, często były powiązane z faktem bycia przez nie matkami. Obecność dzieci w ich życiu częstokroć bywała fundamentem motywacji do podjęcia przez nie decyzji o rozpoczęciu terapii i stopniowej zmiany ich życia.

Słowa kluczowe

alkohol macierzyństwo matka pedagogika punkt zwrotny uzależnienie

Bibliografia

Badura-Madej W. (1999). Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej. W: tejże (wybr. i oprac.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Brown S. (1992). Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa: PZWL.

Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010). Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Denzin N.K. (1989). Interpretative Biography. Newbury Park: Sage Publications.

Dopierała R. (2013). Recenzja: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów [2012], red. K. Kaźmierska, Kraków, Nomos. Przegląd Socjologiczny, 4(62), 156–167.

Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

James R.K., Gilliland B.E. (2010). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kubacka-Jasiecka D. (2004). Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.), Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nowak-Dziemianowicz M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWN.

Pomianowski R. (1998). Uzależnienia – współczesną wersją „ucieczki od wolności”. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia. Poznań: Bonami.

Sęk H. (1991). Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań. W: tejże (red.), Zagadnienia psychologii prewencyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strauss A.L. (2012). Transformacje tożsamości. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Warszawa: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Szmidt K.J. (2012). Epifania i doświadczenie krystalizujące w biografii twórczej – próba zarysowania pola badawczego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 4(60), 73–86.

Włodarczyk E. (2017). Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Woydyłło E. (1991). Wybieram wolność czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień. Warszawa: Iskry.