Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Preferencje studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w zakresie podejmowania działań muzycznych

Autor: Ewa A. Zwolińska ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 240-260
DOI: 10.34767/PP.2021.01.13

Abstrakt

Zajęcia muzyczne są zarówno intuicyjne, jak i racjonalne. Ale jeśli chodzi o drugi przypadek, kluczowe jest skupienie uwagi, ponieważ bez tego procesy percepcji czy audiacji zostają przerwane. Przekształcanie obiektów muzycznych w racjonalne obiekty systemowe odbywa się według różnych zasad. Zajęcia muzyczne wymagają wysiłku umysłowego i samokontroli ze względu na konieczność przechodzenia z jednego zadania na drugie z zachowaniem odpowiedniego tempa. Doświadczenie zdobyte w procesie rozwoju audiacji uświadamia nam, że preferencje muzyczne nie są trwałe, ale zmieniają się w zależności od aktualnego poziomu umiejętności słuchowych. Muzyczne preferencje do podejmowania działań muzycznych analizowano w pięciu kategoriach: 1. śpiew, 2. gra na instrumentach, 3. taniec, 4. uczestnictwo w kulturze muzycznej, 5. inne aktywności. Z przeprowadzonych badań wynika, że środowisko rodzinne, w którym wychowali się uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, jest istotnym czynnikiem rozwoju ich indywidualnej aktywności muzycznej. Uczniowie dorastający w tzw. rodzinach muzycznych deklarują większe zaangażowanie niż ci z rodzin niemuzycznych. Niestety brak efektywnej edukacji muzycznej jest główną przyczyną niskiego zaangażowania w podejmowanie działalności muzycznej.

Słowa kluczowe

edukacja muzyczna gra na instrumencie śpiew taniec uczestnictwo w kulturze zajęcia muzyczne

Bibliografia

Buxbaum L., Johnson-Frey S., Bartiett-Williams M. (2005). Deficit internal models for planning hand-object interactions in apraxia. Neuropsychologia, 43, 917–929.

Buxbaum L., Sirigu A., Schwartz M., Klatzky R. (2003). Cognitive representations of hand posture in ideomotor apraxia. Neuropsychologia, 41, 1091–1113.

Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Moderator.

Ebner T., Mewitt A., Popa L. (2011). What features of limb movements are encoded in the discharge of cerebellar neurons?. Cerebellum, 10, 683–693.

Fleischer M. (2002). Konstrukcja rzeczywistości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Forde E., Humphreys G. (2000). The role of semantic knowledge and working memory in everyday tasks. Brain and Cognition, 44, 214–252.

Goldenberg G., Spatt J. (2009). The neural basis of tool use. Brain, 132, 1845–1655.

Gordon E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.

Gordon E.E. (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Habela J. (1977). Słowniczek muzyczny. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Hartmann K., Goldenberg G., Daumuller M., Hermsdoerfer J. (2005). It takes the whole brain to make a cup of coffee. Neuropsychologia, 43, 625–627.

Ingarden R. (1967). Z teorii dzieła literackiego. W: H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Laeng B. (2006). Constructional apraxia after left or right unilateral stroke. Neuropsychologia, 44, 1595–1606.

Laskowski S. (2005). Sztuka improwizacji na gitarze, cz. 1, Improwizacja melodyczna. Wrocław: Wydawnictwo ABSONIC.

Magdalon E., Michaelsen S., Quevedo A., Levin M. (2011). Comparison of grasping movements made by healthy subjects in a 3-dimensional immersive virtual versus physical environment. Acta Psychologica, 138, 126–134.

Meltzoff A.N., Moore M.K. (1994). Imitation, memory and the representation of persons. Infant Behavior and Development, 17, 83–99.

Meltzoff A.N., Moore M.K. (1998). Object representation, identyty, and the paradox of early permanence: Steps toward a new framework. Infant Behavior and Development, 21, 210–235.

Newlove J., Dalby J. (2004). Laban for all. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Nowak A. (1991). Wyobrażeniowe mechanizmy przetwarzania informacji: myślenie przestrzenne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Őzyűrek A., Zwitserlood I., Perniss P. (2010). Lokative expressions in signed languages: A view from turkish sign language. Linguistics, 48, 1111–1145.

Piątkowska A. (1988), Piękno i ekspresja ruchowa w wychowaniu fizycznym. Kultura Fizyczna, 5–6, 4.

Silveri M., Ciccarelli N. (2009). Semantic memory in object use. Neuropsychologia, 47, 2634–2641.

Thomson W. (2008). Music, thought, and feeling. New York: Oxford University Press.

Zwolińska E.A. (2012). Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolińska E.A. (2014). Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolińska E.A. (2015). Społeczne znaczenie muzyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.