Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Czy pedagogika rzeczy jest do rzeczy? Glosa do książki Maksymiliana Chutorańskiego o nie(tylko) ludzkich wymiarach edukacji

Autor: Bogusław Śliwerski ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 331-343
DOI: 10.34767/PP.2021.01.18

Słowa kluczowe

pedagogika pedagogika rzeczy

Bibliografia

Chutorański M. (2020). Nie(tylko) ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Demetrio D. (2009). Pedagogika pamięci. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Przeł. A. Kacmajor, A. Sulak. Gdańsk: GWP.

Hessen S. (1931). Podstawy pedagogiki. Biblioteka Dzieł Pedagogicznych, 6/25, 26, 27.

Hurrelmann K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Przeł. M. Roguszka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Key E. (1928). Stulecie dziecka. Przeł. I. Moszczeńska. Biblioteka Dzieł Pedagogicznych, 3/14.

Kotarbiński T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Miller R. (1981). Socjalizacja. Wychowanie. Psychoterapia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nalaskowski A. (2017). Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł. Kraków–Warszawa: Oficyna Wydawnicza IMPULS, ORE.

Pickering A. (2017). The Ontological Turn. Taking Different Worlds Seriously. Social Analysis, 61, 2, Summer, 134–150.

Radlińska H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sośnicki K. (1949). Pedagogika ogólna. Toruń: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny.

Sośnicki K. (1973). Teoria środków wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Suchodolski B. (red.) (1966a). Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką. Warszawa: PZWS.

Suchodolski B. (red.) (1966b). Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką. Warszawa:  PZWS.

Szymański M.S. (2016). Myślenie i działanie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej. Esej polityczno-oświatowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Śliwerski B. (1993). Przekraczanie granic wychowania. Od pedagogiki dziecka do antypedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Śliwerski B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Tillmann K.-J. (1996). Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucja. Upodmiotowienie. Przeł. G. Bluszcz, B. Miracki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.