Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Do rzeczy! W odpowiedzi na glosę Bogusława Śliwerskiego i inne uwagi przyjaciół

Autor: Maksymilian Chutorański ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 344-355
DOI: 10.34767/PP.2021.01.19

Słowa kluczowe

pedagogika pedagogika rzeczy

Bibliografia

Chutorański M. (2020). Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kwieciński Z. (2007). Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości. W: tegoż, Między patosem a dekadencją. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP.

Miller R. (1981). Socjalizacja. Wychowanie. Psychoterapia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Śliwerski B. (2021). Czy pedagogika rzeczy jest do rzeczy? Glosa do książki Maksymiliana Chutorańskiego o nie(tylko) ludzkich wymiarach edukacji. Przegląd Pedagogiczny, 1.