Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska (2020). Tu chodzi o wspieranie mojego ucznia... czyli studium teoretyczno-empiryczne o ocenianiu kształtującym i klimacie szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 355

Autor: Urszula Dernowska ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 375-380
DOI: 10.34767/PP.2021.01.21

Bibliografia

Gmitrowicz A., Wolanek U., Madej A., Makara-Studzińska M. (2015). Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13–19 lat. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 671–684.

Kolber M. (2014). Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji. Przegląd Pedagogiczny, 2(25), 156–164.

Ostaszewski K. (2018). Myśli samobójcze a sytuacja rodzinna oraz problemy inter- i eksternalizacyjne u młodzieży w wieku 14–16 lat. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(3), 42–62.

Śliwak J., Reizer U., Partyka J. (2015). Poczucie osamotnienia a przystosowanie społeczne. Studia Socialia Cracoviensia, 1(12), 61–78.

Tabak I. (2014). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. Studia BAS, 2(38), 113–138.

Wasilewska-Ostrowska K. (2018). Chroniczna samotność jako czynnik ryzyka zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(3), 63–74.