Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2022

Private supplementary tutoring as an example of controversial practice in the field of education. New contexts and analyses

Autor: Magdalena Kolber ORCIDiD
Rok: 2022
Numer: 2
Strony: 27-36
DOI: 10.34767/PP.2022.02.02

Abstrakt

Private tutoring has become the norm in the education sector in many parts of the world. Some data show that this trend has been increasing. Despite its significance, the problem has received very little attention in education research. The aim of this paper is to discuss this controversial phenomenon. The research problem focuses on finding answers to the following questions: What is the nature and the scale of this problem? Do private tutors increase students’ learning autonomy or do they develop passivity? Why do parents employ private tutors for their children? The research method is a critical literature review.

Słowa kluczowe

didactics education parent involvement private lessons tutoring

Bibliografia

Bartosz B. (2008). Korepetycje – bierna czy aktywna forma radzenia sobie z problemami w nauce? In: A. Keplinger (ed.), Bierność społeczna (pp. 347–363). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Bartosz B. & Błoch B. (2009). Korepetycje – norma w polskiej szkole? Psychologia w Szkole, 3(23), 203–210.

Bray M. (2007). The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implication for Planners. Paris UNESCO: International Institute for Educational Planning.

Bray M. (2009). Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring? Paris UNESCO: International Institute for Educational Planning.

Bray M. & Lykins C. (2012). Shadow Education Private Supplementary Tutoring and Its Implications for Policy Makers in Asia. Philippines: Asian Development Bank.

Bray M. (2020). Shadow Education in Europe: Growing Prevalence, Underlying Forces, and Policy Implications. DOI: 10.1177/2096531119890142.

Długosz P. (2017). Korepetycje uczniów jako przykład praktyki w polu edukacyjnym – Polska, Ukraina, Węgry. Kwartalnik Pedagogiczny, 244, 108–133.

Ireson J. & Rushforth K. (2014). Why do parents employ private tutors for their children? Exploring psychological factors that influence demand in England Journal for educational research online, (6), 12–33.

Kolber M. (2015). Strategie uczenia się języka angielskiego w liceach ogólnokształcących. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3, 30–38.

Kolber M. (2012). Strategie uczenia się języka obcego a wyuczona bezradność (na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących). Unpublished doctoral dissertation. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kolber M. (2019). The relationship between language learning strategies and learned helplessness. Przegląd Pedagogiczny, 2, 250–262.

Malenda A. (2005). Korepetycje jako pozaszkolna forma uczenia się i nauczania. In: T. Bauman (ed.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie (pp. 203–210). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mataa L., Pedrob I. & Peixotoa F.J. (2018). Parental Support, Student Motivational Orientation and Achievement: The Impact of Emotions. International Journal of Emotional Education. Special Issue, 10(2), 77–92.

Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Oxford R.L. (1990). Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.

Putkiewicz E. (2005). Korepetycje – szara strefa edukacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.