Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2022

Mirosław Sobecki (2021): Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży akademickiej w wymiarze religijnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 245.

Autor: Aleksandra Jaśkiewicz ORCIDiD, Jerzy Nikitorowicz ORCIDiD
Rok: 2022
Numer: 2
Strony: 161-172
DOI: 10.34767/PP.2022.02.10