Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2023

Testy nauczycielskie. Teoretyczne i praktyczne aspekty zadań testowych

Autor: Michał Hnatiuk ORCIDiD
Rok: 2023
Numer: 2
Strony: 169-184
DOI: 10.34767/PP.2023.02.09

Abstrakt

W artykule odzwierciedlono wybrane fragmenty dorobku naukowego w dziedzinie testów nauczycielskich. Opisano teoretyczne podstawy jakościowej i ilościowej analizy zadań testowych. Zwrócono uwagę na sposoby weryfikacji poprawności dydaktycznej, rzetelności oraz stosowności zadań testowych. Zaprezentowano także sposoby obliczenia zasadniczych parametrów ilościowej analizy testu, w szczególności: frakcji opuszczeń zadań, trudności i łatwości zadań oraz mocy różnicującej zadania testowe. Uwzględniając praktyczne aspekty testu nauczycielskiego, opisano ogólne zasady konstrukcji zadań testowych. Zaprezentowano przykładowe testy oraz tabelę surowych wyników badań wiedzy i umiejętności uczniów. Na przykładzie wyników testowania obliczono podstawowe parametry ilościowej analizy zadań testowych. Uzyskane wskaźniki zinterpretowano, a na ich podstawie zweryfikowano poprawność dydaktyczną testu.

Słowa kluczowe

jakościowa i ilościowa analiza zadań testowych ogólne zasady konstrukcji zadań testowych pedagogika testy nauczycielskie

Bibliografia

Bulakh I.E. i Mruga M.R. (2006). Stworjujemo jakisnyj test. Kijów: Majster.

Bykow W.Yu., Bogachkow Yu.M. i Żuk Yu.O. (2008). Monitorynh równia nawczalnych dosiahneń z wykorystanniam Internet-technolohij. Kijow: Pedahohiczna dumka.

Chomczyńska-Rubacha M. (2008). Szkolne środowisko uczenia się. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (red.) (1990). Kulturowa adaptacja testów. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Górecki A. (1984). Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ioannou-Georgiou S. i Pavlou P. (2003). Assessing young learners. Oxford: Oxford University Press.

Kaniweć T.M. (2012). Osnowy pedahohicznoho ociniuwannia. Niżyn: PP Łysenko M.M.

Kuchar L.O. i Sergienko W.P. (2010). Konstrujuwannia testiw. Łuck.

Kuchar L.O. i Sergienko W.P. (2011). Metodyczni rekomendaciji zi skladannia testowych zawdań. Kijów: NPU.

Liaszenko O.I., Łukina T.O., Bulakh I.E., Mruga M.R. (2012). Metodyka i technolohiji ociniuwannia dijalności zahalnooświtnioho nawczalnoho zakładu. Kijow: Pedahohiczna dumka.

Magnusson D. (1981). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Niemierko B. (1999). Pomiar wyników kształcenia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Niemierko B. (1975). Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ruchała F. (2008). Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym. Warszawa: CKE.

Szaran T. (2000). Pomiar dydaktyczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Walczak W. (2001). Jak oceniać ucznia?. Łódź: Galaktyka.

Wojewódzki Urząd Pracy (2014). Projekt Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Wychruszcz W.O., Kozlowskyj Yu.M. i Kowalczuk L.I. (2018). Metodologija ta metodyka naukowoho doslidżennia. Lwiw: Politechnika Lwiwśka.