Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2023

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej u dzieci w wieku 5–6 lat

Autor: Jacek Szmalec ORCIDiD
Rok: 2023
Numer: 2
Strony: 205-227
DOI: 10.34767/PP.2023.02.11

Abstrakt

W artykule znajdują się wnioski z różnych projektów badawczych prowadzonych przez naukowców. Dotyczą współwystępowania różnych dysfunkcji sensorycznych, w tym nawet genetycznych, a także trudności w nauce. W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością terapii integracji sensorycznej w poprawie rozwoju motorycznego i kształtowania gotowości szkolnej dzieci 5–6-letnich.

Słowa kluczowe

efektywność terapii integracji sensorycznej gotowość szkolna rozwój psychomotoryczny terapia

Bibliografia

Arendt R.E., Mac Lean W.E. i Baumeister A.A. (1988). Critique of sensory integration therapy and its application in mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 92(5), 401–429.

Ayres A.J. (1972). Sensory integration and learning disorders. Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres A.J. (1978). The effect of Sensory Integrative Therapy on Learning disabled Children. Los Angeles: University of Southern California.

Ayres A.J. (1980). Southern California Postrotary Nystagmus Test. Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Blanche E.I. i Schaaf R.C. (2001). Proprioception: A cornerstone of sensory integration intervention. W: S.S. Roley, E.I. Blanche i R.C. Schaaf (red.), Understanding the nature of sensory integration with diverse populations (s. 109–124). San Antonio, TX: Harcourt Assessment.

Bundy A.C. (1991). The process of planning and implementing intervention. W: A.G. Fisher, E.A Murray i A.C. Bundy (red.), Sensory integration: theory and practice (s. 333–353). Philadelphia: F.A Davis.

Carte E., Morrison D., Sublett J. i in. (1984). Sensory integration theory: A trial of a specific neurodevelopmental therapy for the remediation of learning disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 5(4), 189–194. DOI: 10.1097/00004703-198408000-00006.

Case-Smith J. i Bryan T. (1999). The effects of occupational therapy with sensory integration emphasis on preschool-age children with autism. American Journal of Occupational Therapy, 53(5), 489–497. DOI: 10.5014/ajot.53.5.489.

Cermak S.A. i Henderson A. (1989). The efficacy of sensory integration procedures: Part I. Sensory Integration Quarterly Newsletter, 17, 1–5.

Cermak S.A. i Henderson A. (1990). The efficacy of sensory integration procedures: Part II. Sensory Integration Quarterly Newsletter, 18, 1–5, 17.

Cohn E.S. (1996). Interviews of parents of a child with sensory integration dysfunction. Unpublished raw data.

Humphries T., Wright M., McDougall B. i Verres J. (1990). The efficacy of sensory integration for children with learning disability. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 10(3), 1–17.

Humphries T., Wright M., Snider L. i McDougall B. (1992). A comparison of the effectiveness of sensory integrative therapy and perceptual-motor training in treating children with learning disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 13(1), 31–40.

Humphry R., Case-Smith J. i in. (red.) (1996). Occupational therapy for children. St. Louis, MO: Mosby.

Kandel E., Schwartz J. i Jessell T. (2000). Principles of Neural Science. New York: McGraw Hill.

Mass F.V. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Miller J., Coll J.R. i Schoen S.A. (2007). A randomized controlled pilot study of the effectiveness of occupational therapy for children with sensory modulation disorder. American Journal Occupational Therapy, 61(2), 228–238.

Miśkowiec M. (2004). Wspomaganie rozwoju ruchowego jako droga do pełniejszego rozwoju poznawczego. Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 4, 34–45.

Odżygóźdź M. i Cylkowska-Nowak M. (2012). Wpływ rehabilitacji opartej o metodę Integracji Sensorycznej na  rozwój dzieci z  zaburzeniami sensomotorycznymi. W: M. Majchrzycki, E. Grajewska i M. Łańczak-Trzaskowska (red.), Dysfunkcje narządów ruchu: interdyscyplinarne rozumienie problemów związanych z diagnostyką i terapią dziecka (s. 70–86). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Parham L.D. i Mailloux Z. (1996). Sensory integration. W: J. Case-Smith i in. (red.), Occupational therapy for children (s. 307–355). SL Louis, MO: Mosby.

Polatajko H.J., Kaplan B.J. i Wilson B.N. (1992). Sensory Integration Treatment for Children with Learning Disabilities: Its Status 20 Years Later 1992. Occupational Therapy Journal of Research, 12(6), 323–341.

Przyrowski Z. (2012). Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia. Warszawa: Wydawnictwo Empis.

Ricci D., Mercuri E., Barnett A. i in. (2008). Cognitive outcome at early school age in term-born children with perinatally acquired middle cerebral artery territory infarction. Stroke, 39(2), 403–410. DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.489831.

Talekar N.S. i Shelton A.M. (1993). Biology, Ecology and management of the diamondback moth. Annual Review of Entomology, 38, 275–301 (Volume publication date January 1993).

Uemura A. i Setrakian W. (1984). Sensory integration theory: A trial of a specific neurodevelopmental therapy for the remediation of learning disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 5(4), 189–194.

Zawadzka D., Rymarczuk A. i Bugaj A. (2014). Ocena skuteczności integracji sensorycznej oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w usprawnianiu funkcjonowania psychomotorycznego dzieci z autyzmem. Fizjoterapia, 22(1), 3–17