Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2023

Wiedza ze slotów utkana, wiedza w slotach zamknięta. Analiza zjawiska slotowania w nauce polskiej

Autor: Józef Górniewicz ORCIDiD
Rok: 2023
Numer: 2
Strony: 231-248
DOI: 10.34767/PP.2023.02.12

Abstrakt

W artykule analizuję nowe zjawisko slotowania, które jest skutkiem reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Wskazuję też na pozytywne skutki zmian systemowych w nauce polskiej.

Słowa kluczowe

dorobek naukowy metanauka ocena parametryczna jednostek naukowych wiedza

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1965). Język i poznanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz K. (1974). Zagadnienia i kierunki filozoficzne. Warszawa: Czytelnik.

Berlin I. (1999). Karol Marks – jego życie i środowisko. Warszawa: Książka i Wiedza.

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji (2021). Komunikat Ministra Nauki i Edukacji z dnia 21 grudnia 2021 roku o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych.

Ciesielski M. (2016). O problemie redukcji w idealizacyjnej teorii naukowej. Filozofia Nauki, 1(93), 75–99.

Goćkowski J. (1996). Ethos nauki i role uczonych. Kraków: Wydawnictwo Secesja.

Heller M. (2019). Filozofia nauki. Kraków: Copernicus Center Press.

Jasiński L.J. (2009). Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

Judycki S. (2020). Epistemologia. Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Kmita J. (1976). Szkice z teorii poznania naukowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kozielecki J. (1974). Badania nad podejmowaniem decyzji. Wrocław: Ossolineum.

Kurowicki J. (1973). Próba społecznej charakterystyki poznania. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Legutko R. (2013). Sokrates – filozofia męża sprawiedliwego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Malewski M. (2019). Badania jakościowe wobec postulatów teoretyczności wiedzy. W: J. Piekarski (red.), Krytyka metodologiczna jako praktyka tworzenia wiedzy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mejbaum W. (1983). Teoria wiedzy i metodologii nauk empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Niżnik J. (1989). Socjologia wiedzy – zarys historii i problematyki. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pawłowski T. (1986). Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Popek S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popper K.R. (1977). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sadowski A. i Wyszkowski A. (2016). Gospodarka oparta na wiedzy. Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Such J. (1975). Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Śliwerski B. (2021). Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa – krytyka nauki (i nie tylko) w pedagogice. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Świtalski W. (2004). Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacji a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 89–98.

Trzmielak D. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Woleński J. (2014). Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.