Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu - rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

Autor: Sylwester Zielka
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 51-63
DOI: 10.34767/PP.2018.02.04

Abstrakt

Artykuł podejmuje istotny wątek w twórczości Kazimierza Sośnickiego: koncepcję państwa i wychowania państwowego. Autor, wychodząc od nakreślenia podstawowych założeń koncepcji Sośnickiego, skupia uwagę na niebezpieczeństwie, jakie dla funkcjonowania państwa i roli edukacji w nim niesie ze sobą podporządkowanie go siłom i ugrupowaniom nacjonalistycznym. Nacjonalizm jest tu rozumiany jako instynkt grupowy odmienny od etosu państwowego, który może prowadzić do autorytarnej formuły istnienia państwa.

Słowa kluczowe

Kazimierz Sośnicki nacjonalizm patriotyzm pedagogika ogólna wychowanie państwowe

Bibliografia

Balibar E. (2007). Trwoga mas. Przeł. A. Staroń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Billig M. (2008). Banalny nacjonalizm. Przeł. M. Sekerdej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Budyta-Budzyńska M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells M. (2008). Siła tożsamości. Przeł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gellner E. (2009). Narody i nacjonalizm. Przeł. T. Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Deklaracja Ideowa Młodzieży Wszechpolskiej. Zaczerpnięte 15 listopada 2017. Strona internetowa http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa

Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego. Zaczerpnięte 15 listopada 2017. Strona internetowa www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa

Goodwin B. (2014). Using Political Ideas. Chichester: Wiley.

Guérot U. (2017). Europejska wojna domowa. Przeł. B. Nowacki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Hobsbawm E. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku: program, mit, rzeczywistość. Przeł. J. Maciejewski, M. Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Jaskułowski K. (2009). Nacjonalizm bez narodów: nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kołakowski L. (1981). Ludobójstwo i ideologia. Aneks, 24-25, 171-188.

Pawlicki A. (2013). Co to znaczy dobry samorząd? Perspektywa ewaluacji zewnętrznej. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Sartori G. (1994). Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, D. Ginnberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Scruton R. (2002). Słownik myśli politycznej. Przeł. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Śliwerski B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.

Znaniecki F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.