Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Możliwości przeciwdziałania zjawisku ściągania i plagiatom wśród studentów

Autor: Monika Łozińska
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 260-270
DOI: 10.34767/PP.2018.02.16

Abstrakt

rtykuł omawia zjawisko ściągania i plagiaryzmu wśród studentów, ich specyfikę, formy oraz prezentuje skalę tego zjawiska w Polsce. Autorka omawia także wielowymiarowe przyczyny opisywanych zjawisk i proponuje adekwatne metody przeciwdziałania i zapobiegania. Metody te obejmują działania nauczyciela akademickiego oraz działania systemowe, ogólnouczelniane. Najważniejsze są jednak te wykonywane przez nauczyciela akademickiego, które opierają się na: informowaniu, zachęcaniu, odstraszaniu, wykrywaniu i karaniu. W zakresie tych ogólnych działań omówiono możliwe zachowania i przedsięwzięcia o bardziej szczegółowym charakterze.

Słowa kluczowe

nauczyciel akademicki nieuczciwość plagiat ściąganie studenci

Bibliografia

Bielska B. (2015). Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bielska B., Hoffman M. (2013). Jak wykiwać system? Raport z badania na temat ściągania i splagiatowania. Zaczerpnięte 21 września 2017. Strona internetowa http://www.academia.edu/5120451/Beata_Bielska_i_Martyna_Hoffman_Jak_wykiwa%C4%87_system_Raport_z_badania_na_temat_%C5%9Bci%C4%85gania_i_plagiatowania

Czerepaniak-Walczak M. (red.) (2013). Fabryki dyplomów czy universitas?. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gromkowska-Melosik A. (2007). Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Miramonowicz N. (2011). Plagiatorstwo – propozycja diagnozy i terapii na podstawie wyników badania ankietowego wśród studentów. E-Mentor, 5. Zaczerpnięte 21 września 2017. Strona internetowa http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/879

Niemierko B. (2006). Oszustwo egzaminacyjne. Materiały z XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006. Zaczerpnięte 21 września 2017. Strona internetowa www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XII.../Referat_Lublin_2006._B.Niemierko.doc

Ochrona praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych (2014). NIK. Zaczerpnięte 21 września 2017. Strona internetowa https://www.nik.gov.pl/plik/id,7598,vp,9530.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011, nr 253, poz. 1520).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016, poz. 1594).

Stanisławska-Kloc S. (2009). Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu). Diametros, 19, 160-184.

Stearns L. (1992). Copy Wrong: Plagiarism, Process, Property, and the Law. California Law Review, 80, 516.

Wójcik K. (2016). Uczelnie nie będą płacić za system antyplagiatowy. Rzeczpospolita – Wydanie online. Zaczerpnięte 21 września 2017.