Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2011

Archiwum

Ryszard Łukaszewicz

O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami

DOI: 10.34767/PP.2011.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Andrzej Pluta

Kłopot badawczy zwany klasztorem kultury edukacji

DOI: 10.34767/PP.2011.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Rodziewicz

O metaforze „pais-ago” i przemieszczaniu jej znaczeń dzisiaj

DOI: 10.34767/PP.2011.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zbyszko Melosik

Kultura, akademia i edukacja - modernistyczno/postmodernistyczne interpretacje

DOI: 10.34767/PP.2011.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sławomir Sztobryn

Pedagogika historyczna i filozoficzna

DOI: 10.34767/PP.2011.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krystyna Ablewicz

Martinusa J. Langevelda koncepcja pedagogiki jako systematycznej wiedzy o sytuacji wychowawczej

DOI: 10.34767/PP.2011.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zbigniew Kwieciński

Pedagogizm - wariacje wokół rozumienia kategorii

DOI: 10.34767/PP.2011.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Edmund Trempała

Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna)

DOI: 10.34767/PP.2011.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Paweł Grzybowski

Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej

DOI: 10.34767/PP.2011.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Stanisław Palka

Triangulacja w badaniach procesu dydaktyczno-wychowawczego

DOI: 10.34767/PP.2011.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Kargulowa

Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej

DOI: 10.34767/PP.2011.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wanda Dróżka

Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji

DOI: 10.34767/PP.2011.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Czerepaniak-Walczak

„Świat życia” jako kategoria pedagogiczna

DOI: 10.34767/PP.2011.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Renata Borzyszkowska

Kategoria pojęciowa „dobro dziecka”

DOI: 10.34767/PP.2011.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Roman Leppert

O potrzebie i niemożności kształtowania tożsamości młodzieży w epoce proteuszowej

DOI: 10.34767/PP.2011.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agata Przybysz

Ukryty program - zakres treści i przegląd wybranych badań empirycznych

DOI: 10.34767/PP.2011.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Przyborowska

Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole

DOI: 10.34767/PP.2011.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Amelia Krawczyk-Bocian

Narracja jako spotkanie

DOI: 10.34767/PP.2011.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zygmunt Wiatrowski

Różne wymiary dyskursu edukacyjnego oraz sposoby jego prowadzenia

DOI: 10.34767/PP.2011.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Rubacha

Analiza dyskursu naukowego pedagogiki. Próba testowa

DOI: 10.34767/PP.2011.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Kontestacyjny dyskurs w pedagogice

DOI: 10.34767/PP.2011.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Eugenia Potulicka

Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka

DOI: 10.34767/PP.2011.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Ostrowska

Dyskurs w edukacji akademickiej

DOI: 10.34767/PP.2011.01.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Teresa Bauman

Dydaktyka akademicka a innowacje

DOI: 10.34767/PP.2011.01.24
Pobierz artykuł Więcej informacji

Helena Ostrowicka

Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym

DOI: 10.34767/PP.2011.01.25
Pobierz artykuł Więcej informacji