Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2012

Archiwum

Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski

Teoretyczne i społeczne ukonstytuowanie własnej logiki nowoczesnego wychowania. Rozważania w nawiązaniu do Jana Amosa Komeńskiego i Jana Jakuba Rousseau

DOI: 10.34767/PP.2012.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Gara

Specyfika polskiej recepcji twórczości Johanna Friedricha Herbarta

DOI: 10.34767/PP.2012.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jan Kłos

Kiedy rzeczy zamieniają się w słowa

DOI: 10.34767/PP.2012.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Eva Zamojska

„Murzynek Bambo wiecznie żywy!” Rzeczywistość politycznej poprawności w podręcznikach szkolnych

DOI: 10.34767/PP.2012.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bartłomiej Międzybrodzki

Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2012.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Florczak

Jarosław Gara (2008). Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Kraków: WAM.

DOI: 10.34767/PP.2012.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Andrzej Ryk

Jarosław Gara (2009). Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

DOI: 10.34767/PP.2012.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paulina Cywińska

Tomasz Szlendak (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

DOI: 10.34767/PP.2012.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Renata Borzyszkowska

Maria Szczepska-Pustkowska (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

DOI: 10.34767/PP.2012.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Karwowska

Epitafium dla dr hab. Aleksandry Zawiślak prof. UKW (1957-2012)

DOI: 10.34767/PP.2012.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mariusz Cichosz

O szkole, środowisku i edukacji równoległej – rekonstrukcja poglądów – w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Edmunda Trempały

DOI: 10.34767/PP.2012.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji