Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2013

Archiwum

Marta Wiatr

Przemiany refleksyjności współczesnych rodziców

DOI: 10.34767/PP.2013.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Dernowska

Kompetencja globalna w szkole

DOI: 10.34767/PP.2013.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Emilia Wasilewska

Kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania

DOI: 10.34767/PP.2013.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bartosz Atroszko, Paweł Atroszko

Sytuacja materialna studentów, zaangażowanie i samoskuteczność w zakresie nauki a kompulsja uczenia się

DOI: 10.34767/PP.2013.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maciej Łoś

Fetyszyzm wśród uczniów jako zadanie dla pedagoga szkolnego

DOI: 10.34767/PP.2013.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Błażej Przybylski

Autorytet w kryzysie czy brak zapotrzebowania na autorytety? Znaczenie autorytetu dla młodzieży zaangażowanej w życie polityczne Polski

DOI: 10.34767/PP.2013.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz

Zderzenia: „oswajanie” różnicy przez sztukę współczesną

DOI: 10.34767/PP.2013.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Iwona Cierkosz

Analiza prac plastycznych dzieci z perspektywy klasycznego postrzegania piękna

DOI: 10.34767/PP.2013.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Dora

Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce

DOI: 10.34767/PP.2013.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Pacewicz-Biegańska

Przemiany seksualności nastolatków

DOI: 10.34767/PP.2013.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksander Nalaskowski

Pedagogy or a woman in a male guise

DOI: 10.34767/PP.2013.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Baruch

Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniu rodziny - wybrane aspekty

DOI: 10.34767/PP.2013.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji