Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2014

Archiwum

Jan Hertrich-Woleński

Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej

DOI: 10.34767/PP.2014.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Kulturowe uwarunkowania włączenia pedagogiki w zakres zainteresowań Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

DOI: 10.34767/PP.2014.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Stepan Ivanyk

Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2014.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Kostyło

Krytyka irracjonalizmu w Szkole Lwowsko-Warszawskiej i jej pedagogiczny wyraz

DOI: 10.34767/PP.2014.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ryszard Maciołek

Stosunek logiki do dydaktyki w poglądach niektórych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

DOI: 10.34767/PP.2014.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Ostrowska

O wartościach ponadczasowych uniwersytetu w myśli Kazimierza Twardowskiego

DOI: 10.34767/PP.2014.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Zientkowski

Elementy pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego

DOI: 10.34767/PP.2014.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Wojcieszek

Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia

DOI: 10.34767/PP.2014.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sławomir Sztobryn

Badania z zakresu historii filozofii wychowania w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego. Prekursorzy współczesnej historiografii myśli pedagogicznej

DOI: 10.34767/PP.2014.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Kamiński

Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

DOI: 10.34767/PP.2014.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Witold Brzeziński

Stefana Swieżawskiego ideał (kształcenia i wychowania) historyka filozofii i jego związki ze Szkołą Lwowsko-Warszawską i jej ideałami

DOI: 10.34767/PP.2014.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Gindrich

Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego (KWE) – struktura i cechy psychometryczne narzędzia

DOI: 10.34767/PP.2014.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Tomiczek, Ewa Wysocka

Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów

DOI: 10.34767/PP.2014.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Kostyło

Internet jako przestrzeń indywidualnych wyborów życiowych

DOI: 10.34767/PP.2014.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Krajewska

Etyczne dylematy użytkowników portali i forów internetowych

DOI: 10.34767/PP.2014.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Kostyło

Związki miłosne w sieci - tożsamość i odpowiedzialność

DOI: 10.34767/PP.2014.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mariusz Cichosz

O nowych wyzwaniach dla pedagogiki - o związkach miłosnych w sieci - na kanwie książki Kamili Kacprzak i Romana Lepperta

DOI: 10.34767/PP.2014.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sebastian Taboł

Bogusław Bieszczad / Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna. Kraków 2013

DOI: 10.34767/PP.2014.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Chodyna-Santus

Manfred Spitzer / Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk 2013

DOI: 10.34767/PP.2014.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Pedagogika (w) demokracji

DOI: 10.34767/PP.2014.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji