Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2014

Archiwum

Ryszard Gerlach

Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Stanisław Kunikowski

Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Przybylska

Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości

DOI: 10.34767/PP.2014.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Renata Tomaszewska-Lipiec

Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji

DOI: 10.34767/PP.2014.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Ludwikowska

Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia

DOI: 10.34767/PP.2014.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Dudak

Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego

DOI: 10.34767/PP.2014.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Gabriela Paprotna

Edukacja wobec przemian aksjologicznych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Elżbieta Sternal

Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aneta Klementowska

Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym

DOI: 10.34767/PP.2014.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Błażej Przybylski

Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów

DOI: 10.34767/PP.2014.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Lenart

Student i praca. Historia i współczesność

DOI: 10.34767/PP.2014.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Norbert Pikuła

Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Kławsiuć-Zduńczyk

Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji

DOI: 10.34767/PP.2014.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Szostkiewicz

Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki

DOI: 10.34767/PP.2014.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kolber

Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji

DOI: 10.34767/PP.2014.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Łukasz Brzeziński

Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

DOI: 10.34767/PP.2014.02.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Eunika Baron-Polańczyk

Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

DOI: 10.34767/PP.2014.02.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Iwona Mandrzejewska-Smól

Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości

DOI: 10.34767/PP.2014.02.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka

Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji

DOI: 10.34767/PP.2014.02.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dagmara Boruc

Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

DOI: 10.34767/PP.2014.02.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Chodyna-Santus

Dysleksja w mediach

DOI: 10.34767/PP.2014.02.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Rzyska

Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

DOI: 10.34767/PP.2014.02.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Dobrzyniak

Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013

DOI: 10.34767/PP.2014.02.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Szymon Borsich

Agnieszka Wilczyńska (red.) / Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa 2014

DOI: 10.34767/PP.2014.02.24
Pobierz artykuł Więcej informacji

Janina Duszyńska

Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych

DOI: 10.34767/PP.2014.02.25
Pobierz artykuł Więcej informacji