Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2015

Archiwum

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu

DOI: 10.34767/PP.2015.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jana Kratochvílová

Pupil self-assessment and assessment of the teacher – two closely related processes

DOI: 10.34767/PP.2015.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hana Horká, Veronika Rodová

The way of life of prehistoric people as a source of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme)

DOI: 10.34767/PP.2015.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Nowak

Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego

DOI: 10.34767/PP.2015.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Sobieszczyk, Katarzyna Wojciechowska

Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela

DOI: 10.34767/PP.2015.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Tatiana Grabowska

„Blisko, coraz bliżej” – o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej

DOI: 10.34767/PP.2015.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zora Syslová

The level of reflection in the professional development of pre-primary teachers

DOI: 10.34767/PP.2015.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Grochowalska

Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej

DOI: 10.34767/PP.2015.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Jakubowicz-Bryx

Integracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych

DOI: 10.34767/PP.2015.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Izabela Plieth-Kalinowska

Świadomość językowa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

DOI: 10.34767/PP.2015.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Jarczyńska

Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych – przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska

DOI: 10.34767/PP.2015.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska

Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

DOI: 10.34767/PP.2015.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Herzberg

Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych

DOI: 10.34767/PP.2015.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Borkowska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych

DOI: 10.34767/PP.2015.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Izabela Krasiejko

Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny

DOI: 10.34767/PP.2015.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sylwia Kita

Diagnoza i praca z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną

DOI: 10.34767/PP.2015.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Karolina Kaszlińska

Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – możliwości i ograniczenia

DOI: 10.34767/PP.2015.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Diagnoza potrzeb rodzin pacjentów w stanie wegetatywnym

DOI: 10.34767/PP.2015.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Misiuk

Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno

DOI: 10.34767/PP.2015.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Blanka Poćwiardowska

Poczucie sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym – raport z badań

DOI: 10.34767/PP.2015.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Góźdź

Konstrukcja kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana

DOI: 10.34767/PP.2015.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Gajda

Kwestionariusz Stylu Funkcjonowania – narzędzie do badania stylu twórczości dzieci i młodzieży

DOI: 10.34767/PP.2015.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dorota Maria Jankowska

Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej – prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia

DOI: 10.34767/PP.2015.01.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Perkowska-Klejman

Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów

DOI: 10.34767/PP.2015.01.24
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kamila Kacprzak

Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów

DOI: 10.34767/PP.2015.01.25
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Kotowska

Metafora w dyskursie edukacyjnym

DOI: 10.34767/PP.2015.01.26
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paweł Trzos

Ewa Anna Zwolińska (2014). Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym. Bydgoszcz: Wyd. UKW.

DOI: 10.34767/PP.2015.01.27
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Sobieszczyk

Wanda Woronowicz (2014). Inspiracje edukacji refleksyjnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

DOI: 10.34767/PP.2015.01.28
Pobierz artykuł Więcej informacji

Stephen Hicks

Edukacja dla przedsiębiorczości

DOI: 10.34767/PP.2015.01.29
Pobierz artykuł Więcej informacji