Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2015

Archiwum

Michał Głażewski

Marc-Antoine Jullien de Paris - od utopii heroicznej do pedagogiki porównawczej

DOI: 10.34767/PP.2015.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joachim Paweł Glier

Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej

DOI: 10.34767/PP.2015.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Czykier, Anna Rudnik

Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2015.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Kot

Racjonalność komunikacyjna w teorii krytycznej Jürgena Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji

DOI: 10.34767/PP.2015.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Małek, Monika Nawrot-Borowska

Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1850-1970 - zarys problematyki

DOI: 10.34767/PP.2015.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Edyta Sokołowska

Panika moralna w kontekście kondycji polskiej rodziny. Wstęp do badań materiałów prasowych poświęconych rozwodom

DOI: 10.34767/PP.2015.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Fidowicz

Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej

DOI: 10.34767/PP.2015.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jan Czechowski

Sport w perspektywie procesu wychowawczego

DOI: 10.34767/PP.2015.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Poziemska

Porażka w dyskursie edukacyjnym

DOI: 10.34767/PP.2015.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Chodyna-Santus

Spór wokół dysleksji

DOI: 10.34767/PP.2015.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Janik

Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji

DOI: 10.34767/PP.2015.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Guzowska

Jean Baudrillard / Symulakry i symulacje. Warszawa 2005

DOI: 10.34767/PP.2015.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Jarmolińska

Paweł A. Trzos / Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej. Bydgoszcz 2012

DOI: 10.34767/PP.2015.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji