Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2016

Archiwum

Justyna Spychalska-Stasiak

Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju

DOI: 10.34767/PP.2016.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Karina Stępkowska

Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

DOI: 10.34767/PP.2016.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Izabela Edyta Dąbrowska

Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)

DOI: 10.34767/PP.2016.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Przeniosło

Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej

DOI: 10.34767/PP.2016.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka

Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje

DOI: 10.34767/PP.2016.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Gajtkowska

Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne

DOI: 10.34767/PP.2016.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paulina Peret-Drążewska

Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa

DOI: 10.34767/PP.2016.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Jankowiak, Emilia Soroko

Wybrane determinanty doświadczania pracy zawodowej przez socjoterapeutów

DOI: 10.34767/PP.2016.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Łaszczyca

Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę

DOI: 10.34767/PP.2016.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Szymon Borsich

Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych

DOI: 10.34767/PP.2016.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Adamczyk

Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.) / Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko - dorosły. Kraków 2014

DOI: 10.34767/PP.2016.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Vladimir Petrov

Krzysztof Kuźmicz / E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci. Sopot 2015

DOI: 10.34767/PP.2016.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Ditta Baczała / Kim pan jest, mistrzu? Toruński czworobok pedagogiczny. Kraków 2016

DOI: 10.34767/PP.2016.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji