Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2011

Archiwum

Dietrich Benner, Martina Heynitz, Stanislav Ivanov, Roumiana Nikolova, Claudia Pohlmann, Claudia Remus

Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty

DOI: 10.34767/PP.2011.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Marzec

Ken Wilber - pasja rozwoju

DOI: 10.34767/PP.2011.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Nawrot-Borowska

Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej

DOI: 10.34767/PP.2011.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anita Młynarczyk-Tomczyk

Model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970

DOI: 10.34767/PP.2011.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Kędzierska

Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń

DOI: 10.34767/PP.2011.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Daria Wojtkiewicz

Interakcje uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym

DOI: 10.34767/PP.2011.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kapela

Schyłek uniwersytetu „zaściankowego”

DOI: 10.34767/PP.2011.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksander Kobylarek, Ilona Zakowicz

Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy

DOI: 10.34767/PP.2011.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Szymala

Maria Calvo Charro / Guía para una educación diferenciada, Madrid 2009

DOI: 10.34767/PP.2011.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anetta Soroka-Fedorczuk

Inetta Nowosad / Autonomia szkoły publicznej w Niemczech, Poszukiwania – konteksty– uwarunkowania, Zielona Góra 2008

DOI: 10.34767/PP.2011.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Kędzierska

Ewa D. Białek / Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009

DOI: 10.34767/PP.2011.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Felcyn

Leon Dyczewski / Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie: pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009

DOI: 10.34767/PP.2011.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Zawiślak

Dorota Szarkowicz / Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce. Studium historyczno-społeczne, Szczecin 2009

DOI: 10.34767/PP.2011.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Ludwikowska

Iwona Mandrzejewska-Smól / Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej, Bydgoszcz 2010

DOI: 10.34767/PP.2011.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marcelina Smużewska

Hanna Świda-Ziemba / Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010

DOI: 10.34767/PP.2011.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji