Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2016

Archiwum

Michał Głażewski

Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

DOI: 10.34767/PP.2016.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Andrzej Olubiński

Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej)

DOI: 10.34767/PP.2016.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kazimierz Czerwiński

Aksjologiczne konteksty słabości sfery publicznej

DOI: 10.34767/PP.2016.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Anioł

Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

DOI: 10.34767/PP.2016.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kolber

Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu – codzienność – rzeczywistość szkolna

DOI: 10.34767/PP.2016.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Emilia Mazurek

(Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu

DOI: 10.34767/PP.2016.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Mikut

Z jakich źródeł wiedzy korzysta student pedagogiki?

DOI: 10.34767/PP.2016.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Nowak

„Zanim rozpocznie się szkoła…” – wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy

DOI: 10.34767/PP.2016.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Deptuła

Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie? Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w relacjach z rówieśnikami

DOI: 10.34767/PP.2016.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Wartości w organizacji szkolnej z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych

DOI: 10.34767/PP.2016.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Nowak

Szkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjny

DOI: 10.34767/PP.2016.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jowita Gromysz

Igrzyska emocji. Literackie obrazy wartości i emocji

DOI: 10.34767/PP.2016.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Liliana Kołodziejczak

Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

DOI: 10.34767/PP.2016.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kaja Koronkiewicz

Emocje doświadczane przez pacjentów i ich rodziny w interakcjach z lekarzami. Analiza wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi

DOI: 10.34767/PP.2016.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Emilia Mazurek

Rak piersi i emocje. Małżonkowie wobec decyzji o rekonstrukcji piersi u żony

DOI: 10.34767/PP.2016.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zbyszko Melosik

Wskaźnikowanie człowieka i rzeczywistości jako forma sprawowania władzy

DOI: 10.34767/PP.2016.02.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paweł Piotrowski

Psucie nauki dla początkujących, czyli jeszcze jedna wersja prawa Kopernika-Greshama

DOI: 10.34767/PP.2016.02.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Iwona Rambowicz

Style uczenia się uczniów w klasach I-III

DOI: 10.34767/PP.2016.02.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sebastian Taboł

Andrzej Ryk (2015). W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 107

DOI: 10.34767/PP.2016.02.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Cieplińska

Barbara Kowalewska (2015). O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą. Kraków: Universitas, ss. 426

DOI: 10.34767/PP.2016.02.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Tyszkowska

Renata Michalak (2014). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 359

DOI: 10.34767/PP.2016.02.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych

DOI: 10.34767/PP.2016.02.22
Pobierz artykuł Więcej informacji