Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2017

Archiwum

Henryk Mizerek

Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań

DOI: 10.34767/PP.2017.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Nowotniak

Ewaluacja – badanie nie do końca (za)stosowane

DOI: 10.34767/PP.2017.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Maciejewska

Współczesne badania pedagogiczne – tworzenie wiedzy potrzebnej praktyce

DOI: 10.34767/PP.2017.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marzenna Zaorska

Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacji jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości

DOI: 10.34767/PP.2017.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Zamkowska

Współpraca organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych

DOI: 10.34767/PP.2017.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Kruk

Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych

DOI: 10.34767/PP.2017.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Gąsiorek, Beata Zamorska

Zmiana działalności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Badania interwencyjne w kulturowo-historycznej teorii działalności

DOI: 10.34767/PP.2017.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Groenwald

Uczyć się od studenta

DOI: 10.34767/PP.2017.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Adrjan

Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on going

DOI: 10.34767/PP.2017.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dariusz Kubinowski

Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniu

DOI: 10.34767/PP.2017.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Frankowiak

W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

DOI: 10.34767/PP.2017.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jakub Kołodziejczyk

Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacji

DOI: 10.34767/PP.2017.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Borowska-Beszta

Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Raport z etnograficznego studium przypadku

DOI: 10.34767/PP.2017.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Masłowska

Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnej

DOI: 10.34767/PP.2017.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Basińska, Martyna Janicka, Anna Piórowska, Krzysztof Piórowski

The Brief Resilience Coping Scale - polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej

DOI: 10.34767/PP.2017.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Kołodziejczyk

Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach

DOI: 10.34767/PP.2017.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mariusz Dembiński

Pedagogika ogólna według Dietricha Bennera (pararecenzja)

DOI: 10.34767/PP.2017.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Gabriela Bruzdewicz

Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w salach wykładowych

DOI: 10.34767/PP.2017.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mateusz Dampc

Dwa kraje – dwie perspektywy. Wybrane obszary dystansu społecznego hiszpańskich i polskich studentów wobec Innych w wielokulturowym kontekście

DOI: 10.34767/PP.2017.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Andrei Ahapau

Danuta Opozda, s. Maria Loyola-Opiela, Dorota Bis, Ewelina Świdrak (2015). Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin: Wydawnictwo Episteme

DOI: 10.34767/PP.2017.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Borowiec, Angelika Figiel

Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska (2016) (red.). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer

DOI: 10.34767/PP.2017.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji