Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2017

Archiwum

Jarosław Gara

Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie

DOI: 10.34767/PP.2017.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Markus Lipowicz

Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologiczna

DOI: 10.34767/PP.2017.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mariusz Dembiński

Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki

DOI: 10.34767/PP.2017.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Rozkosz

Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury

DOI: 10.34767/PP.2017.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Pardej

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych

DOI: 10.34767/PP.2017.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Wędzińska

Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystyki

DOI: 10.34767/PP.2017.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Krajewska

Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

DOI: 10.34767/PP.2017.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paulina Osyda

Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

DOI: 10.34767/PP.2017.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Sztobryn-Bochomulska

(Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci - głos w dyskusji

DOI: 10.34767/PP.2017.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Chodyna-Santus

Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii

DOI: 10.34767/PP.2017.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Angelika Figiel

Pedagog szkolny - problem niedookreśloności zadań

DOI: 10.34767/PP.2017.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Kucharska

Rafał Włodarczyk, Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków 2016

DOI: 10.34767/PP.2017.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Jurewicz

Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański (red.) Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa 2016

DOI: 10.34767/PP.2017.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jerzy Nikitorowicz

Aneta Rogalska-Marasińska, Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja, teorie kształcenia i wychowania. Łódź 2017

DOI: 10.34767/PP.2017.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji