Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2018

Archiwum

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską

DOI: 10.34767/PP.2018.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik, Maria Szczepska-Pustkowska

Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo

DOI: 10.34767/PP.2018.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Astrid Męczkowska-Christiansen, Ewa Zalewska

Koncepcja wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego jako przyczynek do dyskusji o współczesnym modelu edukacji obywatelskiej w Polsce

DOI: 10.34767/PP.2018.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sylwester Zielka

Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu - rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

DOI: 10.34767/PP.2018.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Kruk

Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego

DOI: 10.34767/PP.2018.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Ellwart, Adela Kożyczkowska

„Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty)

DOI: 10.34767/PP.2018.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dariusz Stępkowski

Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej

DOI: 10.34767/PP.2018.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Gara

Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu

DOI: 10.34767/PP.2018.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Wysocka

Wschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) - teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokolenia

DOI: 10.34767/PP.2018.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Klaudia Boniecka, Hanna Liberska

Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania

DOI: 10.34767/PP.2018.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Brzeska, Agnieszka Wieszaczewska

Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych

DOI: 10.34767/PP.2018.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Lewandowska, Karolina Mudło-Głagolska

Edukacja inkluzyjna w Polsce

DOI: 10.34767/PP.2018.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Gindrich

Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne

DOI: 10.34767/PP.2018.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ryszard Kałużny

Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów gimnazjów - zagospodarowanie czasu wolnego

DOI: 10.34767/PP.2018.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Józef Górniewicz

Kierownik katedry naukowej jako lider zespołu badawczego

DOI: 10.34767/PP.2018.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Łozińska

Możliwości przeciwdziałania zjawisku ściągania i plagiatom wśród studentów

DOI: 10.34767/PP.2018.02.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Sobczak

Teoria kapitału ludzkiego - konteksty edukacji i rynku pracy

DOI: 10.34767/PP.2018.02.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maciej Wilk

„Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji

DOI: 10.34767/PP.2018.02.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Jolanta Suchodolska (2017). Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

DOI: 10.34767/PP.2018.02.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Suchodolska

W odpowiedzi na recenzję Prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

DOI: 10.34767/PP.2018.02.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Pluta

Małgorzata Orłowska, Jacek J. Błeszyński (2018). Czas wolny w służbie niepełnosprawnych. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

DOI: 10.34767/PP.2018.02.21
Pobierz artykuł Więcej informacji