Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2019

Archiwum

Jerzy Nikitorowicz

Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego

DOI: 10.34767/PP.2019.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

Pokolenia odkryte i nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością

DOI: 10.34767/PP.2019.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Stańczyk

Didactics and politics in Paulo Freire’s philosophy of education: On the abandonment of the concept of conscientization

DOI: 10.34767/PP.2019.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Mańkowska

Chińska ekspansja edukacyjna na świecie

DOI: 10.34767/PP.2019.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Piotr Walewicz

Koncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika

DOI: 10.34767/PP.2019.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Arkadiusz Żukiewicz

Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

DOI: 10.34767/PP.2019.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Paweł Grzybowski

Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci

DOI: 10.34767/PP.2019.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Pluta

Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparcia

DOI: 10.34767/PP.2019.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Krause

Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępne

DOI: 10.34767/PP.2019.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Marszałek

Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badań

DOI: 10.34767/PP.2019.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sławomir Pasikowski, Justyna Ratkowska-Pasikowska

Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych. Wstępny komunikat z badań

DOI: 10.34767/PP.2019.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Masłowska, Anna Michalczyk

Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych

DOI: 10.34767/PP.2019.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Marchel, Stanisława Nazaruk

Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii

DOI: 10.34767/PP.2019.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Izabela Krasińska

Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2019.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Krakowiak

O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie "Z Bliska i z Daleka" (1913-1914)

DOI: 10.34767/PP.2019.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Edyta Charzyńska

University connectedness among students and its measurement

DOI: 10.34767/PP.2019.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Gara

Odyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”

DOI: 10.34767/PP.2019.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Chmielecki

Recenzje naukowe - błędy, pułapki i postulaty

DOI: 10.34767/PP.2019.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maciej M. Sysło

Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć, III

DOI: 10.34767/PP.2019.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Skotnicka

Inclusive education - a space for development of all students or a utopian vision?

DOI: 10.34767/PP.2019.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Robert Rejniak

Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej

DOI: 10.34767/PP.2019.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Błażej Przybylski

Izabela Tomala-Kaźmierczak (2015). Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści „Rozmów niedokończonych”, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 433

DOI: 10.34767/PP.2019.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Gabriela Dobińska

Małgorzata Zalewska-Bujak (2017). Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 380

DOI: 10.34767/PP.2019.01.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Rafał Włodarczyk

Bogusław Śliwerski, Andrzej Rozmus (red.) (2018). Alternatywy w edukacji. Kraków - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 320

DOI: 10.34767/PP.2019.01.24
Pobierz artykuł Więcej informacji