Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2019

Archiwum

Rafał Włodarczyk

Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej

DOI: 10.34767/PP.2019.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Szempruch

W stronę profesjonalizmu nauczyciela

DOI: 10.34767/PP.2019.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krystyna Ablewicz

Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel - uczeń

DOI: 10.34767/PP.2019.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Sajdak-Burska

Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse

DOI: 10.34767/PP.2019.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Kędzierska

Nauczyciele gimnazjum - w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości

DOI: 10.34767/PP.2019.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna M. Łukasik

The importance of teachers’ professional practice and personal development in terms of career stages

DOI: 10.34767/PP.2019.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Szurowska

Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka

DOI: 10.34767/PP.2019.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Miko-Giedyk

There is no teacher without professional development. Difficulties with proper understanding of the nature of the teaching profession

DOI: 10.34767/PP.2019.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Grzyb, Beata Pituła

Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system

DOI: 10.34767/PP.2019.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kolber

Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje pedagogiczne

DOI: 10.34767/PP.2019.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alina Wróbel

O synergii nauki, humanistyki i etyki, czyli o współczesnych zwrotach badawczych jako źródłach zmian w badaniach pedagogicznych

DOI: 10.34767/PP.2019.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sławomir Pasikowski

Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie - implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice

DOI: 10.34767/PP.2019.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jolanta Jarczyńska

Youth identity styles - presentation of research results

DOI: 10.34767/PP.2019.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Zapotoczna

Strengthening school and labour market connections on the example of German solutions

DOI: 10.34767/PP.2019.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Tyluś

Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych - problemy i wyzwania

DOI: 10.34767/PP.2019.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Mróz

Creativity as an educational aim in a postmodern school: Analysis of research results

DOI: 10.34767/PP.2019.02.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Kwatera

Reprezentacje kompetencji nauczycieli w indywidualnych doświadczeniach edukacyjnych kandydatów na nauczycieli

DOI: 10.34767/PP.2019.02.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Mikut

Komu ufa młodzież akademicka? Wybrane aspekty społecznego zaufania

DOI: 10.34767/PP.2019.02.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kolber

The relationship between language learning strategies and learned helplessness

DOI: 10.34767/PP.2019.02.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Sztobryn-Bochomulska

Rodzina miejscem „uczenia się” umierania

DOI: 10.34767/PP.2019.02.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk

Samotność seniorów - kategoria oswojona i nieoswojona. O potrzebie rewitalizacji życia - wartości, odpowiedzialności, kultury…, w perspektywie filmu „Pora umierać”

DOI: 10.34767/PP.2019.02.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Chmielecki

Uniwersytet i wyższa szkoła zawodowa - czy ten podział jest chybiony?

DOI: 10.34767/PP.2019.02.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wojciech Rechlewicz

Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?

DOI: 10.34767/PP.2019.02.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Piasecka

Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów

DOI: 10.34767/PP.2019.02.24
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maja Błaszczyk, Inetta Nowosad

Innovations in education: High demand, low efficiency?

DOI: 10.34767/PP.2019.02.25
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paulina Koperna

Male kindergarten teachers in the perception of parents in the context of social trust

DOI: 10.34767/PP.2019.02.26
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Jagielska

Ocena relacji społecznych w rodzinie a jakość życia emerytowanych nauczycieli

DOI: 10.34767/PP.2019.02.27
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Mikut

Maria Czerepaniak–Walczak (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer

DOI: 10.34767/PP.2019.02.28
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Mróz

Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Elżbieta Kwiatkowska (2018). Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW

DOI: 10.34767/PP.2019.02.29
Pobierz artykuł Więcej informacji

Martyna Piątek

Wiesława Martyniuk (2019). O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

DOI: 10.34767/PP.2019.02.30
Pobierz artykuł Więcej informacji