Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2020

Archiwum

Andrzej Olubiński

„Świat życia” i „Mała ojczyzna” jako obszary procesów edukacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2020.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dariusz Zając

W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych

DOI: 10.34767/PP.2020.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Kosiorek

Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności

DOI: 10.34767/PP.2020.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Adrjan

Emancipation Dimensions of Early School Education Practices in Polish Schools

DOI: 10.34767/PP.2020.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wojciech Marcin Czerski

Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej

DOI: 10.34767/PP.2020.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dagmara Ratajczak-Parzyńska

Symbol jako kategoria dydaktyczna. Hermeneutyczna idea badawcza

DOI: 10.34767/PP.2020.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Roman Leppert

The Teacher as an Adaptive Technician, a Reflective Practician and a Transformative Intellectual (an Attempt at the Outline of the Problem Field)

DOI: 10.34767/PP.2020.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Szplit

Active Professionalism of Teacher Educators

DOI: 10.34767/PP.2020.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego miasta – na przykładzie Grudziądza

DOI: 10.34767/PP.2020.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Murawska, Małgorzata Obrycka

Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów

DOI: 10.34767/PP.2020.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Kulpa-Puczyńska

In Search of Forms of Support for Active Participation in the Community of Learners and Contact Networks. Study Report

DOI: 10.34767/PP.2020.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Blanka Poćwiardowska

The Preventive Dimension of Executive Function in Preschool Children

DOI: 10.34767/PP.2020.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jacek Szmalec, Elżbieta Wieczór

Rozwój grafomotoryki jako istotny aspekt osiągania dojrzałości dziecka do nauki Diagnoza i terapia z zastosowaniem autorskiego narzędzia "Kwestionariusz grafomotoryczny"

DOI: 10.34767/PP.2020.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Stanisława Nazaruk

Wczesna diagnoza umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania szansą na udaną edukację szkolną

DOI: 10.34767/PP.2020.02.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marzena Ruszkowska

Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej

DOI: 10.34767/PP.2020.02.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Zajdel

Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów

DOI: 10.34767/PP.2020.02.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Banasiak

Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku

DOI: 10.34767/PP.2020.02.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Fidowicz

Recepcja tematu niepełnosprawności w literaturze dziecięcej wśród uczniów polskich szkół podstawowych

DOI: 10.34767/PP.2020.02.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Karmolińska-Jagodzik

Stres a picie alkoholu wśród studentek i studentów w Polsce

DOI: 10.34767/PP.2020.02.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Góźdź

Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne

DOI: 10.34767/PP.2020.02.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Wysocka

Kobiecość kreowana. Społeczne standardy atrakcyjności z perspektywy kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

DOI: 10.34767/PP.2020.02.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paweł Pasieka

Edukacja przyrodnicza na rzecz ochrony zwierząt w XIX-wiecznej literaturze dla dzieci i młodzieży

DOI: 10.34767/PP.2020.02.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sylwia Jaskulska

Dobry z zachowania

DOI: 10.34767/PP.2020.02.23
Pobierz artykuł Więcej informacji

Renata Wawrzyniak-Beszterda

Czułam się bardzo samotna w każdym razie… Portrety nauczycielskiej samotności

DOI: 10.34767/PP.2020.02.24
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksander Cywiński

Subiektywna recenzja filmów fabularnych o szkole

DOI: 10.34767/PP.2020.02.25
Pobierz artykuł Więcej informacji

Julia Zbróg

Rozwijanie dyspozycji do myślenia krytycznego w warunkach akademickich

DOI: 10.34767/PP.2020.02.26
Pobierz artykuł Więcej informacji

Józef Górniewicz

Profesor Zdzisław Dąbrowski – twórca nowoczesnej teorii opieki i pedagogiki opiekuńczej – wspomnienie

DOI: 10.34767/PP.2020.02.27
Pobierz artykuł Więcej informacji

Inetta Nowosad

Anna Babicka-Wirkus (2019): Kultury oporu w szkole. Działania – motywacje – przestrzeń. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 305

DOI: 10.34767/PP.2020.02.28
Pobierz artykuł Więcej informacji

Amanda Błaszczak

Tomasz Huk (2019). Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, ss. 486

DOI: 10.34767/PP.2020.02.29
Pobierz artykuł Więcej informacji