Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2020

Archiwum

Dominik Bień

Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2020.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Michał Hnatiuk

Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny

DOI: 10.34767/PP.2020.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wiesław Żardecki

Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury

DOI: 10.34767/PP.2020.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Żywczok

Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego

DOI: 10.34767/PP.2020.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bożena Listkowska

Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera

DOI: 10.34767/PP.2020.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Cuprjak

Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym

DOI: 10.34767/PP.2020.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Józefowicz

Tailor-made Identities: Problem Illustrated with the Example of Stories of Selected Literary Characters Based on the Liquid Modernity Concept by Zygmunt Bauman

DOI: 10.34767/PP.2020.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Szczepska-Pustkowska

„Teatr dla dzieci” a „teatr dziecięcy” z perspektywy konfiguracjonizmu Margaret Mead

DOI: 10.34767/PP.2020.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Lucie Zormanová

Learning Strategies Used by University Students in Distance Learning

DOI: 10.34767/PP.2020.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wioletta Junik

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie

DOI: 10.34767/PP.2020.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Michał Krawiec, Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze

DOI: 10.34767/PP.2020.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Pawlak, Anna Szafrańska

W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy rodziców

DOI: 10.34767/PP.2020.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska

Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

DOI: 10.34767/PP.2020.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Kuśpit

Styles of Coping with Stress of the Artistically Talented Youth in the School Environment

DOI: 10.34767/PP.2020.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Cygan, Katarzyna Lichtańska

School Skills of Digital Natives in the Context of Functional Illiteracy

DOI: 10.34767/PP.2020.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Adam Mroczkowski

Właściwości kultury uczenia się matematyki uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjalne

DOI: 10.34767/PP.2020.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Węglarz-Masłowska

Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym

DOI: 10.34767/PP.2020.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Potorska

Worksheet for Observing the Effects of Development in the Scope of Autonomy in 2- to 3-year-old Children (WOA)

DOI: 10.34767/PP.2020.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Marszałek

Family and Parenthood of Polish Girls Scouts and Polish Boy Scouts in the Years 1911–1939 and 1939–1945

DOI: 10.34767/PP.2020.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Ignatowicz-Nikiel, Grzegorz Rzeźnik

System ekonomii punktowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie – implikacje pedagogiczne i przykłady dobrej praktyki

DOI: 10.34767/PP.2020.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Szpunar

O (nie)rzetelnych recenzjach w nauce

DOI: 10.34767/PP.2020.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Amanda Błaszczak

Dyskurs młodzieżowy na forach internetowych

DOI: 10.34767/PP.2020.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji

Adrian Piendel

Krzysztof Maliszewski, Dariusz Stępkowski, Bogusław Śliwerski (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

DOI: 10.34767/PP.2020.01.23
Pobierz artykuł Więcej informacji