Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2021

Archiwum

Rafał Włodarczyk

Kolonizacje. Pedagogika krytyczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (część pierwsza)

DOI: 10.34767/PP.2021.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dariusz Stępkowski

Kształtowanie moralności w warunkach szkolnych – Herbart i poza nim

DOI: 10.34767/PP.2021.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Ostrowska

Rodzicielstwo i rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń

DOI: 10.34767/PP.2021.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Lewicka

Media – wartości – rodzina. Możliwości pedagogicznego wsparcia

DOI: 10.34767/PP.2021.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Ratajczak

Mieszko III Stary i jego życie rodzinne

DOI: 10.34767/PP.2021.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aneta Bołdyrew

Działalność lekarek i pedagożek w Królestwie Polskim na początku XX wieku na rzecz popularyzacji wiedzy o nowoczesnym macierzyństwie

DOI: 10.34767/PP.2021.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Nawrot-Borowska

Problematyka wychowania domowego na łamach czasopisma "Dziecko" (1913–1915)

DOI: 10.34767/PP.2021.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marek Sass

„Ja i moi synowie” – refleksje Antoniny z Chłapowskich Górskiej (1870–1959) o samotnym wychowaniu dzieci

DOI: 10.34767/PP.2021.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Suplicka

Inicjatywy Rodziny Kolejowej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w II Rzeczypospolitej

DOI: 10.34767/PP.2021.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewelina Kamasz, Natalia Pilarska, Agata Włodarczyk

Ciąża i poród w opiniach młodych kobiet

DOI: 10.34767/PP.2021.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Róg

Czy samotne matki mogą mieć czas wolny? Czy chcą go mieć?

DOI: 10.34767/PP.2021.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Włodarczyk

Punkty zwrotne na kontinuum od uzależnienia od alkoholu do zmiany życia w doświadczeniach matek uzależnionych od alkoholu

DOI: 10.34767/PP.2021.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa A. Zwolińska

Preferencje studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w zakresie podejmowania działań muzycznych

DOI: 10.34767/PP.2021.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Damian Labiak

Rodzicielskie konceptualizacje uczestnictwa w kulturze muzycznej na przykładzie rodziców uczniów szkół muzycznych I stopnia w Polsce. Rekonstrukcja fenomenograficzna

DOI: 10.34767/PP.2021.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Chojnacka

Codzienność dziecka parentyfikowanego – rekonstrukcje narracyjne

DOI: 10.34767/PP.2021.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska

Zastosowanie Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) w profilaktyce i terapii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

DOI: 10.34767/PP.2021.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dorota Otapowicz

Wychowywanie dziecka: perspektywa matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

DOI: 10.34767/PP.2021.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Czy pedagogika rzeczy jest do rzeczy? Glosa do książki Maksymiliana Chutorańskiego o nie(tylko) ludzkich wymiarach edukacji

DOI: 10.34767/PP.2021.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maksymilian Chutorański

Do rzeczy! W odpowiedzi na glosę Bogusława Śliwerskiego i inne uwagi przyjaciół

DOI: 10.34767/PP.2021.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Przemysław Chmielecki

Granice etycznej odpowiedzialności uczonych za wypowiadane sądy

DOI: 10.34767/PP.2021.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Dernowska

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska (2020). Tu chodzi o wspieranie mojego ucznia... czyli studium teoretyczno-empiryczne o ocenianiu kształtującym i klimacie szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 355

DOI: 10.34767/PP.2021.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Zbyszko Melosik (2020). Samochód. Tożsamość, wolność i przestrzeń. Poznań: Wydawnictwo UAM, ss. 193.

DOI: 10.34767/PP.2021.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji