Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2012

Archiwum

Barbara Smolińska-Theiss

Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku

DOI: 10.34767/PP.2012.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Maria Garbula, Małgorzata Kowalik-Olubińska

Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Maria Szczepska-Pustkowska

W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciństwa z Arystotelesem w tle

DOI: 10.34767/PP.2012.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Kowalik-Olubińska

Władza w dziecięcych grupach rówieśniczych w perspektywie foucaultowskiej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wiesław Jamrożek

Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Lucyna Szypulska-Kamyk

Dziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wiesław Theiss

Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939-1945). Zarys problematyki

DOI: 10.34767/PP.2012.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Beata Kozaczyńska

Bez rodziców, bez domu... Okupacyjna codzienność dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943 (wybrane aspekty)

DOI: 10.34767/PP.2012.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Romuald Grzybowski

Socjalizacja w cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970)

DOI: 10.34767/PP.2012.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Andrzej Kołakowski

Reorientacja celów wychowania dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL

DOI: 10.34767/PP.2012.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Witold Brzeziński

Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości

DOI: 10.34767/PP.2012.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aneta Bołdyrew

Obraz i rola dziecka w piśmiennictwie Królestwa Polskiego na początku XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2012.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Nawrot-Borowska

Higiena małego dziecka w świetle poradników z początku XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2012.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Elżbieta Dolata

Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Małek

Tradycyjne i nowatorskie myślenie o dziecku w poradnikach wychowawczych z okresu Drugiej Rzeczypospolitej

DOI: 10.34767/PP.2012.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kamila Juchcińska-Giłka

Dzieciństwo na wsi polskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich

DOI: 10.34767/PP.2012.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marek Sass

„Dzieciństwo moich dzieci” Teresy Górskiej – nieznany przyczynek do dziejów rodziny ziemiańskiej na Pomorzu

DOI: 10.34767/PP.2012.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aldona Ossowska-Zwierzchowska

Świat dzieci w ich wypowiedziach na łamach „Płomyczka” z okresu PRL

DOI: 10.34767/PP.2012.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Łukasz Linowski

Dzieci na koloniach w województwie pomorskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (w świetle materiałów archiwalnych)

DOI: 10.34767/PP.2012.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Urszula Wróblewska

Obrazy dzieciństwa zachowane w pamięci mieszkańców Żuław Elbląskich po 1945 roku

DOI: 10.34767/PP.2012.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Wójtowicz-Dacka

Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców

DOI: 10.34767/PP.2012.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji