Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2021

Archiwum

Michał Hnatiuk

Kadra pedagogiczna w polskich i ukraińskich placówkach oświatowych. Krótki zarys porównawczy

DOI: 10.34767/PP.2021.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Wędzińska

Otwartość na drugiego człowieka jako problem aksjologiczny i edukacyjny

DOI: 10.34767/PP.2021.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joachim Paweł Glier

Pedagogika Korczaka jako postulaty opiekuńczo-wychowawcze

DOI: 10.34767/PP.2021.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agata Wołowska

Problemy okresu starości doświadczane przez mieszkańców domu pomocy społecznej

DOI: 10.34767/PP.2021.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Karolina Kostorz, Agnieszka Kowalczyk

Przegląd badań nad stresem nauczycieli wychowania fizycznego

DOI: 10.34767/PP.2021.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Zbigniew Tarkowski, Monika Wójcik

Opóźniony rozwój mowy a adaptacja do środowiska przedszkolnego

DOI: 10.34767/PP.2021.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Patrycja Hyodo-Malewska

Dysleksja – problem definicyjny, występowanie i korelacja płci

DOI: 10.34767/PP.2021.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Szymon Borsich, Robert Rejniak

Proces motywacji do zmiany w wyniku wczesnej interwencji profilaktycznej wobec młodzieży używającej substancji psychoaktywnych

DOI: 10.34767/PP.2021.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Marzec

Humanistyczny potencjał tekstów popkultury

DOI: 10.34767/PP.2021.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

O wartości odczytywania i pisania biografii wybitnego humanisty

DOI: 10.34767/PP.2021.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Amanda Błaszczak

Joanna Skibska, Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg-Kanus (2020). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 410.

DOI: 10.34767/PP.2021.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji