Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2022

Archiwum

Artur Aleksiejuk

Wychowanie według Aleksieja S. Chomiakowa (1804-1860)

DOI: 10.34767/PP.2022.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agata Czajkowska

Etnografia wizualna w badaniach edukacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2022.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sylwia Jaronowska

Makrosystemowe i indywidualne źródła kształtujące kulturę. Refleksje nad problemem i ich implikacje pedagogiczne

DOI: 10.34767/PP.2022.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Pająk

Postawy rodzicielskie w ocenie wychowanków zakładów poprawczych resocjalizacyjno-rewalidacyjnych a ich plany życiowe

DOI: 10.34767/PP.2022.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Łukasz Brzeziński

Coaching emerytalny – w perspektywie osób przed emeryturą

DOI: 10.34767/PP.2022.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Marszałek

Próba zbudowania płaszczyzn rzecznictwa i współpracy dla działań wychowawczych organizacji harcerskich i skautowych po 1989 roku w Polsce. Na przykładzie Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich, Federacji Harcerstwa Polskiego – doniesienie z badań

DOI: 10.34767/PP.2022.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dorota Szulc

Normalizacja i włączanie społeczne w teorii i w praktyce kształcenia akademickiego. Wsparcie studentów słabosłyszących i niesłyszących w ekosystemie szkoły wyższej – prezentacja ustaleń badawczych

DOI: 10.34767/PP.2022.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Rzepkowska

Gdy dziecko moczy się w nocy. Analiza wypowiedzi opublikowanych na forach Internetowych

DOI: 10.34767/PP.2022.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Marzec

Glossa o duchowości integralnej

DOI: 10.34767/PP.2022.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Mateusz Penczek

Alicja Żywczok (2020). Zazdrość i działalność naukowa. Studium z naukoznawstwa pedagogicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 282

DOI: 10.34767/PP.2022.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji