Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2022

Archiwum

Henryk Mizerek

Przestrzenie „ślepoty” w polityce oświatowe

DOI: 10.34767/PP.2022.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Magdalena Kolber

Private supplementary tutoring as an example of controversial practice in the field of education. New contexts and analyses

DOI: 10.34767/PP.2022.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Łukasz Szwejka

Czy ukończenie programu jest wskaźnikiem skuteczności? Wyzwania w ewaluacji programów resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży

DOI: 10.34767/PP.2022.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Leek, Agnieszka Szplit, Zuzanna Zbróg

From reconciled, stable educational objectives to change-oriented educational objectives – a report on a longitudinal study of pedagogical knowledge of prospective primary-phase teachers

DOI: 10.34767/PP.2022.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Elżbieta Aranowska, Agnieszka Szymańska

Parental stress, aggression, and pressure and the withdrawal of a parent from a relationship with the child: A structural approach

DOI: 10.34767/PP.2022.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Muhieva Gulmira Seitmukhanbetovna, Nabieva Zhanargul Zhumabayevna

Development of psychomotor skills of preschool children

DOI: 10.34767/PP.2022.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Rafał Fudala

Tożsamość etniczna jako zmienna. O możliwości implementacji narzędzi pomiarowych do badań nad problematyką tożsamości

DOI: 10.34767/PP.2022.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dagmara Kolasa

Nie metoda, nie technika, ale raczej podejście do pracy z drugim człowiekiem - tutoring oczami tutora

DOI: 10.34767/PP.2022.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska, Teresa Ulanowska

Triangulacja w badaniach pedagogicznych – możliwości, ograniczenia, zagrożenia

DOI: 10.34767/PP.2022.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Jaśkiewicz, Jerzy Nikitorowicz

Mirosław Sobecki (2021): Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży akademickiej w wymiarze religijnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 245.

DOI: 10.34767/PP.2022.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji