Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2023

Archiwum

Roman Schulz

Stałość społecznej instytucji wychowania – zapoznana kategoria myśli pedagogicznej

DOI: 10.34767/PP.2023.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jarosław Gara

Jana Patočki filozoficzna kategoria „troski o duszę” i jej pedagogiczna konkretyzacja (w postaci) sokratejskiego wzorca pedeutologicznego

DOI: 10.34767/PP.2023.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof J. Szmidt, Janina Uszyńska-Jarmoc

Pedagogika twórczości – rozwój teorii i praktyk edukacyjnych

DOI: 10.34767/PP.2023.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Amelia Krawczyk-Bocian

Narrator i badacz. O relacji opartej na zaufaniu i (z)rozumieniu

DOI: 10.34767/PP.2023.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Konrad Ciesiołkiewicz

Holistyczny model pedagogiki dla pokoju jako akcelerator postaw proekologicznych

DOI: 10.34767/PP.2023.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Justyna Nowotniak

Potencjały ukryte w uczniowskich doświadczeniach wyniesionych z edukacji zdalnej w czasie pandemii

DOI: 10.34767/PP.2023.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Jasiński, Agnieszka Kopacz

Grywalizacja w percepcji uczniów szkoły ponadpodstawowej

DOI: 10.34767/PP.2023.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Misiuk

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej na agresję" jako propozycja wspomagania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów we wczesnym okresie dorastania

DOI: 10.34767/PP.2023.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Milena Oleszak

Małżeństwo, życie w pojedynkę oraz związki nieformalne w społeczeństwie zsekularyzowanym na przykładzie województwa lubuskiego w kontekście badań własnych

DOI: 10.34767/PP.2023.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Wiktoria Rutkowska

Przekonania młodzieży akademickiej na temat współczesnych modeli rodziny oraz ich własnej przyszłości

DOI: 10.34767/PP.2023.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Józef Górniewicz

Wyniki procesu ewaluacji jednostek naukowych w Polsce. Analiza porównawcza decyzji Komitetu Ewaluacji Nauki i efekt odwołań składanych do Ministra Edukacji i Nauki

DOI: 10.34767/PP.2023.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Błażej Przybylski

Monika Kwiecińska-Zdrenka (2022). Pokolenie (nie)obecne. Uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i bierności młodych dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 160

DOI: 10.34767/PP.2023.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji