Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 2 / 2023

Archiwum

Rafał Włodarczyk

Kolonizacje. Pedagogika krytyczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (część druga)

DOI: 10.34767/PP.2023.02.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Alicja Kargulowa

O granicach sytuacji wychowawczej i poradniczej. Próba nawiązania do pedagogiki prof. Kazimierza Sośnickiego

DOI: 10.34767/PP.2023.02.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Dariusz Zając

Professionalism as a category of teacher studies

DOI: 10.34767/PP.2023.02.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Kamila Szyszka

(Kon)teksty dekonsumpcji – systematyczny przegląd literatury

DOI: 10.34767/PP.2023.02.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marta Krasuska-Betiuk

Esej i narracja eseistyczna – próba rozpoznania istoty gatunku i możliwości jego uobecnienia w pedagogice

DOI: 10.34767/PP.2023.02.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Marzena Janta

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w placówce oświatowej w kontekście ogólnych założeń zarządzania personelem

DOI: 10.34767/PP.2023.02.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Renata Sikora

A case of covert school policy? High and low ability classrooms’ educational outcomes

DOI: 10.34767/PP.2023.02.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Węglarz-Masłowska

Nawyki i skutki stresu nauczycieli w placówkach specjalnych i ogólnodostępnych w czasie pandemii

DOI: 10.34767/PP.2023.02.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Michał Hnatiuk

Testy nauczycielskie. Teoretyczne i praktyczne aspekty zadań testowych

DOI: 10.34767/PP.2023.02.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aneta Gop, Joanna Skrzypowska

Zajęcia przedszkolne z wykorzystaniem eksperymentu i dostępność poznawcza zagadnień naukowych

DOI: 10.34767/PP.2023.02.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Jacek Szmalec

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej u dzieci w wieku 5–6 lat

DOI: 10.34767/PP.2023.02.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Józef Górniewicz

Wiedza ze slotów utkana, wiedza w slotach zamknięta. Analiza zjawiska slotowania w nauce polskiej

DOI: 10.34767/PP.2023.02.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Joanna Góźdź

Motywacyjne konteksty edukacji

DOI: 10.34767/PP.2023.02.13
Pobierz artykuł Więcej informacji