Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja Przeglądu Pedagogicznego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

 

Adres e-mail Redakcji:

przegladpedagogiczny@ukw.edu.pl