Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Linki

W Przeglądzie Pedagogicznym stosujemy zasady odwoływania się do innych publikacji zgodne ze standardami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poniżej znajduje się link do standardów APA.

 

Czasopismo Przegląd Pedagogiczny jest wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, któremu przewodniczy Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - członek Rady Redakcyjnej naszego półrocznika. Zamieszczamy link do strony internetowej KNP PAN.

Pobierz pliki