Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Niepobieranie opłat

Redakcja "Przeglądu Pedagogicznego" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.