Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

O stronie

Można śmiało powiedzieć, że Przegląd Pedagogiczny - jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów - realizuje założone cele czasopisma na dwa sposoby: (a) prowadzi żywy dialog na tematy dotyczące procesów edukacyjnych i uwarunkowań dyskursu edukacyjnego, (b) wdraża innowacyjne rozwiązania umożliwiające wymianę myśli i upowszechnianie wyników badań z zakresu pedagogiki. Ważnym krokiem w realizacji tych celów było wdrożenie nowego serwisu internetowego czasopisma, a właściwie systemu, który umożliwił usprawnienie komunikacji pomiędzy autorami, redakcją czasopisma i recenzentami.

Wdrożony system posiada trzy ważne grupy funkcjonalności, są one adresowane do trzech grup użytkowników: czytelników, autorów i recenzentów czasopisma.

Do czytelników są adresowane przede wszystkim te części serwisu, w których są prezentowane bieżące i archiwalne numery Przeglądu Pedagogicznego. Wszystkie numery czasopisma są prezentowane w plikach PDF, tak więc dostęp do nich jest możliwy dla każdego użytkownika korzystającego z nawet najprostszego zestawu komputerowego lub urządzenia mobilnego.

System posiada funkcjonalności umożliwiającą wprowadzanie tekstów do publikacji. Autor samodzielnie zakłada konto w systemie i po zalogowaniu umieszcza w nim elektroniczną wersję swojego tekstu. Artykuł po wprowadzeniu do systemu szybko trafia do redakcji czasopisma, a następnie do recenzenta. Autor na bieżąco jest informowany o przebiegu prac redakcyjnych. Informacje o statusie prac nad jego tekstem są prezentowane zarówno w koncie autora, jak też są wysyłane mailem. W ramach tej  funkcjonalności każdy autor ma dostęp do wcześniej wprowadzanych przez siebie artykułów.

Ważną częścią systemu jest moduł dedykowany dla recenzentów. Redakcja czasopisma przydziela zaproszonym recenzentom specjalny dostęp do systemu. Po zalogowaniu recenzent widzi tylko te artykuły, które zostały przydzielone mu do recenzji. Recenzja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza, który po zaakceptowaniu jest wysyłany do redakcji czasopisma.

Główną zaletą przyjętego rozwiązania jest to, że cały obieg zgłaszania tekstu, recenzowania oraz komunikacji pomiędzy stronami prac jest elektroniczny. Takie rozwiązanie wpływa zarówno na to, że prace redakcyjne odbywają się szybko i sprawnie, ale również na to, że cały proces jest transparentny i obiektywny.

Zapraszamy na naszą nową stronę: www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl nie tylko autorów, ale przede wszystkim naszych czytelników, tj. studentów, badaczy oraz osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi procesów i dyskursów edukacyjnych, szerzej pedagogiki jako dyscypliny naukowej..