Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Polityka Open Acces

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem uznania autorstwa oraz zachowania dzieła w oryginalnej formie.
Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Pobierz pliki