Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Rada Naukowa

Rada Naukowa (od numeru 1/2014):

Dietrich Benner - prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Niemcy)

Ewa Filipiak - prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Peter Gavora - prof. dr hab., Uniwersytet Tomáše Bati w Zlinie (Czechy)

Agnieszka Gromkowska-Melosik - prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Blanka Kudlácová - prof. dr hab., Uniwersytet Trnawski w Trnawie (Słowacja)

Melinda Pierson - Ph.D., prof., California State University, Fullerton (USA)

Bogusław Śliwerski - prof. dr hab., doktor honoris causa multi, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Rada Redakcyjna (od numeru 1/2013 do numeru 2/2013):

Dietrich Benner - prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Niemcy)

Ewa Filipiak - prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Peter Gavora - prof. dr hab., Uniwersytet Tomáše Bati w Zlinie (Czechy)

Blanka Kudlácová - prof. dr hab., Uniwersytet Trnawski w Trnawie (Słowacja)

Bogusław Śliwerski - prof. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rada Redakcyjna (od numeru 1/2007 do numeru 2/2012):

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Dr hab. Ryszard Gerlach

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (od numeru 1/2009)

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Prof. dr hab. Mieczysław Malewski

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska (od numeru 1/2009)

Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Prof. dr hab. Lech Witkowski (do numeru 2/2008)