Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Recenzenci

Recenzentami dotychczas wydanych numerów czasopisma byli:

Nr 1, 2/2020

Dr hab. Marek Budajczak

Dr hab. Mariusz Cichosz

Prof. dr hab. Ewa Filipiak

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Henryk Mizerek

Dr hab. Urszula Szuścik

Prof. dr hab. Ewa Wysocka

Dr hab. Alicja Żywczok

Nr 1, 2/2019

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Dr hab. Tomasz Gmerek

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Hanna Liberska

Dr hab. Inetta Nowosad

Dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski

Dr hab. Urszula Szuścik

Nr 1, 2/2018

Dr Hab. Marek Budajczak

Dr hab. Mariusz Cichosz

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Dr hab. Jacek Pyżalski

Prof. dr hab. Ewa Przybylska

Dr hab. Ewa Wysocka

Nr 1, 2/2017

Dr hab. Marek Budajczak

Dr hab. Mariusz Cichosz

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Dr hab. Jarosław Gara

Prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Dr hab. Piotr Kostyło

Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Dr hab. Andrzej Ładyżyński

Dr hab. Justyna Nowotniak

Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Dr hab. Ewa Wysocka

Nr 1/2016

Dr hab. Mariusz Cichosz

Dr hab. Violetta Danilewicz

Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Andrzej Ładyżyński

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dr hab. Urszula Szuścik

Dr hab. Ewa Wysocka

Nr 2/2016

Dr hab. Marek Budajczak

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

Dr hab. Barbara Ciżkowicz

Prof. dr hab. Ewa Filipiak

Dr hab. Sławomir Futyma

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Andrzej Ładyżyński

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Ewa Przybylska

Dr hab. Urszula Szuścik

Dr hab. Ewa Wysocka

Dr hab. Mariusz Zawodniak

Dr hab. Alicja Żywczok

Nr 1/2015

Ph.D. Radmila Burkovičová doc. paedDr

Prof. dr hab. Maria Deptuła

Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Dr hab. Henryk Mizerek

Prof. dr hab. Bożena Muchacka

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Dr hab. Jacek Pyżalski

Dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Dr hab. Urszula Szuścik

Dr hab. Ewa Wysocka

Nr 2/2015

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

Dr hab. Tomasz Gabryś

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Dr hab. Zofia Szarota

Dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Nr 1/2014

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Barbara Ciżkowicz

Dr hab. Roman Leppert

Dr hab. Marek Rembierz

Nr 2/2014

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Nr 1/2013

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Mariusz Cichosz

Dr hab. Marek Budajczak

Dr hab. Sławomir Futyma

Dr hab. Jarosław Gara

Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Dr hab. Romuald Grzybowski

Dr hab. Piotr Kostyło

Dr hab. Grażyna Sawicka

Dr hab. Ewa Wysocka

Nr 2/2013

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

Prof. dr hab. Ewa Filipiak

Dr hab. Tomasz Biernat

Dr hab. Józef Binnebesel

Dr hab. Jolanta Bonar

Dr hab. Katarzyna Krasoń

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Anna Murawska

Dr hab. Jacek Pyżalski

Dr hab. Alicja Żywczok

Numer 1/2012

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dr hab. Alicja Kicowska

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

Dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Numer 2/2012

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska

Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Dr hab. Wiesław Ambrozik

Dr hab. Andrzej Ciążela

Dr hab. Ryszarda Cierzniewska

Dr hab. Jarosław Gara

Dr hab. Romuald Grzybowski

Dr hab. Lucyna Kopciewicz

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska

Dr hab. Robert Opora

Dr hab. Dariusz Stępkowski

Dr hab. Sławomir Sztobryn

Numer 1/2011

Dr hab. Ryszard Gerlach

Numer 2/2011

Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański

Numer 1/2010

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Numer 2/2010

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Numer 1/2009

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Numer 2/2009

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Numer 1/2008

Prof. dr hab. Lech Witkowski

Numer 2/2008

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Numer 1/2007

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński