Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny: Roman Leppert (leppert@ukw.edu.pl)

Redaktor tematyczny, sekretarz Redakcji: Katarzyna Marszałek (katarzynamarszalek@ukw.edu.pl)

Redaktor statystyczny: Barbara Ciżkowicz (cizbar@ukw.edu.pl)

Redaktor językowy (język polski): Sylwia Białobłocka (sylwia.b@ukw.edu.pl) 

Redaktor językowy (język angielski): Monika Chodyna-Santus (mcs@ukw.edu.pl)

Redaktorzy techniczni:

1) Maciej Weryho (maciej.weryho@ukw.edu.pl)

2) Katarzyna Marszałek (katarzynamarszalek@ukw.edu.pl)