Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Ważne informacje

ISSN, wersja pierwotna

13.07.2013

Czytaj więcej

Zapora ghost writting

13.07.2013

Czytaj więcej

Czasopismo punktowane

31.07.2019

Czytaj więcej

Indeksowanie czasopisma

14.07.2013

Czytaj więcej

Polska Bibliografia Naukowa

13.07.2013

Czytaj więcej

Wydawca - możliwość zakupu numerów

13.07.2013

Czytaj więcej

Przegląd Pedagogiczny w Bibliotece Głównej UKW i Bibliotece Narodowej

10.08.2013

Czytaj więcej

Przegląd Pedagogiczny w bazie Arianta

02.01.2014

Czytaj więcej

Przegląd Pedagogiczny w Repozytorium UKW

29.05.2014

Czytaj więcej