Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Ważne informacje

ISSN, wersja pierwotna

17.01.2021

Czytaj więcej

Czasopismo punktowane

17.01.2021

Czytaj więcej

Indeksowanie czasopisma

17.01.2021

Czytaj więcej

Wydawca - możliwość zakupu numerów

17.01.2021

Czytaj więcej

Przegląd Pedagogiczny w Bibliotece Głównej UKW i Bibliotece Narodowej

17.01.2021

Czytaj więcej

Przegląd Pedagogiczny w Repozytorium UKW

17.01.2021

Czytaj więcej

Patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

17.01.2021

Czytaj więcej

Projekt "Wsparcie dla czasopism naukowych"

29.12.2020

Czytaj więcej

Niepobieranie opłat

29.12.2020

Czytaj więcej